getin leasing

najszybszy sposób finansowania

Wybierz rodzaj sprzętu, który chcesz kupić

Ciągniki siodłowe leasing
samochodów ciężarowych
Ciągniki siodłowe leasing
maszyn i urządzeń

Leasing maszyn

Zakup specjalistycznej maszyny budowlanej czy nawet wózka widłowego najczęściej wiąże się z koniecznością skorzystania z finansowania zewnętrznego. Leasing maszyn i urządzeń w Getin Leasing dzięki uproszczonym procedurom, niskim kosztom oraz korzyściom podatkowym jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy.

Leasing w Getin Leasing obejmuje:

Leasing maszyn budowlanych i drogowych

Koparki, koparko-ładowarki, pompy do betonu, walce i inne maszyny budowlane mogą być wzięte w leasing w Getin Leasing o ile ich wiek nie przekracza 14 lat. 

Leasing wózków widłowych

Leasing obejmuje wózki widłowe w wieku do 10 lat. 
 

Leasing maszyn i urządzeń rolniczych oraz leśnych

Leasing obejmuje maszyny i urządzenia rolnicze oraz leśne w wieku do 10 lat.

Wymagane dokumenty

Do otrzymania leasingu na maszynę budowlaną wymagane jest przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy oraz dokumentu tożsamości a także, jeśli wymaga tego procedura, dokumentów finansowych.

Parametry leasingu maszyn budowlanych

Minimalna wpłata własna na maszyny wynosi tylko 5%. Spłatę leasingu można rozłożyć na dowolny okres z zakresu od 24 do 60 miesięcy. W zależności od czasu trwania leasingu, wykup wynosi od 1% do 25% wartości sprzętu.

Ubezpieczenie w leasingu maszyn budowlanych i drogowych

Ubezpieczenie maszyn budowlanych i drogowych w leasingu jest obowiązkowe w zakresie OC i ubezpieczenia majątkowego dla przedmiotów nie podlegających rejestracji i w pełnym zakresie OC i AC dla przedmiotów podlegających rejestracji. Getin Leasing zapewnia atrakcyjne warunki ubezpieczenia. Możliwy jest też skorzystanie z własnego zakładu ubezpieczeń pod warunkiem zapewnienia ubezpieczenia w co najmniej takim zakresie.

Zakończenie umowy leasingu maszyn i urządzeń

Po zakończeniu umowy w terminie na jaki została zawarta, Leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako kwota  wykupu.